Đầu thế kỷ 19, các bác sĩ đã dùng nhiều vật liệu như vàng, bạch kim… để thực hiện việc cấy ghép...

read more